It’s all about floor

It’s all about floor

Το δάπεδο ενός σπιτιού, αποτελεί τη «βάση» της οικείας και καθορίζει τη δυναμική και την αισθητική του χώρου μας. Είναι σημαντική επομένως η επένδυση σε υλικά ανθεκτικά και διαχρονικά. Υλικά που εξασφαλίζουν την ηρεμία και την καθαρότητα.

Το μάρμαρο είναι ένα υλικό που ακόμα και με το πέρασμα του χρόνου ,μέσω μιας σύντομης επεξεργασίας γυαλίσματος , επανέρχεται στην πρωταρχική του κατάσταση και ανανεώνει το χώρο άμεσα και χωρίς έξοδα .

Επίσης η ενδοδαπέδια θέρμανση αποτελεί μια μέθοδο θέρμανσης, απαραίτητο στοιχείο της οποίας είναι το μάρμαρο καθώς αυτό αποτελεί πολύ καλό πομπό θερμότητας και ανταποκρίνεται ιδανικά στις ανάγκες μιας σύγχρονης οικίας με λύσεις οικονομικές και προσιτές.

Το μάρμαρο αποτελεί έναν «καμβά» λευκό για να τον «ντύσετε» με τα χρώματα και τα υλικά που επιθυμείτε. Συνδυάζεται όμορφα με ξύλο, ατσάλι, γυαλί.

 

The floor of a house is the “base” of the home and determines the dynamics and aesthetics of our space. It is therefore important to invest in durable and timeless materials. Materials that ensure calm and purity.

Marble is a material that even with the passage of time, through a short polishing treatment, returns to its original state and renews the space immediately and without cost.

Also, underfloor heating is a method of heating, a necessary element of which is marble as it is a very good heat transmitter and is ideally exchanged in a modern home with economical and affordable solutions.

Marble is a “canvas” white to “dress” it with the colors and materials you achieve. Combines beautifully with wood, steel,  glass.

 

#marblefloor

#greekmarbles

#interiordesign

#marblelovers

Share this post