Α few tips to make your small space look spacious

Thassos

Α few tips to make your small space look spacious

1)Xρησιμοποιήστε ανοιχτόχρωμα δάπεδα και λευκές αποχρώσεις στα μάρμαρα, που δίνουν προοπτική και αναβαθμίζουν την ποιότητα του χώρου.

2) Επενδύστε έναν από τους τοίχους με μάρμαρο διαφορετικού χρωματισμού από αυτόν του υπόλοιπου σπιτιού, για να δημιουργήσετε δυναμική αλλαγή στην πορεία της τοιχοποιίας.

3) Eιδικές κατασκευές, όπως μαρμάρινοι χειροποίητοι κύβοι, μπορούν να εξυπηρετήσουν ως τραπεζάκια καθιστικού, αλλά και αποθηκευτικοί χώροι.

4) Δημιουργήστε τον δικό σας πίνακα για το σαλόνι με λεπτόπαχα τεμάχια μαρμάρου από την ίδια πλάκα, στην επεξεργασία επιφάνειας της αρεσκείας σας, και αναρτήστε τον ως τη δική σας μορφή φυσικής τέχνης.

 

1) Use light-colored floors and white shades on the marbles, which give perspective and upgrade the quality of the space.

2) Coat one of the walls with marble of a different color from that of the rest of the house, to create a dynamic change in the course of the masonry.

3) Special constructions, such as marble handmade cubes, can serve as living tables, as well as storage spaces.

4) Create your own painting for the living room with thin pieces of marble from the same slab, in the surface treatment of your choice, and post it as your own natural art form.

 

#smallspaces

#whitemarble

#naturalstones

#naturalmaterials

#greekmarbles

Share this post