Λατομείο

Πού βρισκόμαστε

Λατομείο

Η καλή πρώτη ύλη αποτελεί για εμάς βασικό «συστατικό» κάθε κατασευαστικού έργου.

Η εταιρεία μας ασχολείται και με τη λατόμευση.  Παράγουμε στο βόρειο τμήμα της Ελλάδας ένα αποκλειστικό γκρι μάρμαρο, το Assinis Grey καθώς και το Onicciato grey Red.

Η εταιρεία καλύπτει όλη την παραγωγική διαδικασία ξεκινώντας από την προμήθευση όγκων από τα λατομεία και αναλαμβάνει όλη την κατεργασία του υλικού με βάση τις ανάγκες της αγοράς και του κάθε έργου ξεχωριστά.